Palvelujen jakelu

Palveluiden jakautuminen pääkaupunkiseudulla

Suomen pääkaupunkiseutuun luetaan Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on joitakin aloja koskeva yhteistyösopimus, mutta tämän sopimuksen ulkopuolelle jäävät alat muodostavat kuitenkin enemmistön. Tämän vuoksi palveluiden jakautuminen onkin osittain epätasaista, mikä on saanut huonoa palautetta alueen asukkailta. Vaikka esimerkiksi joukkoliikenne toimii erittäin hyvin, sairaalapalveluissa voisi olla parannettavaa. Erityisesti erikoisalojen sairaalapalvelut ovat keskittyneet tietyille alueille, mikä taas aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa muilla alueilla asuville. Nämä ovat kuitenkin vain yksittäisiä esimerkkejä siitä, mitkä palveluista toimivat hyvin ja missä olisi vielä parannettavaa. Selvää on, että koska Helsinki on Suomen pääkaupunki ja suurin kaupunki, monet palvelut ovat keskittyneet sinne. Palveluita on kuitenkin yritetty hajauttaa myös muihin aluekeskuksiin koko pääkaupunkiseudulla aina Vantaalta Kauniaisiin ja Espooseen.

Aluekeskuksiin hajauttaminen

Pääkaupunkiseutu on jaettu yhteensä 18 aluekeskukseen. Helsingissä näitä aluekeskuksia ovat Itäkeskus, Herttoniemi, Malmi ja Kannelmäki. Vantaan aluekeskuksiin kuuluvat Hakunila, Korso, Myyrmäki, Kivistö, Aviapolis, Tikkurila ja Koivukylä. Espoo on jaettu Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Espoon keskuksen kaupunkikeskuksiin. Sen lisäksi Espoosta löytyvät paikalliskeskukset Kauklahti ja Kalajärvi. Kauniainen on sen verran pienempi kaupunki, että sitä ei ole jaettu erikseen aluekeskuksiin. Mitä suurempi aluekeskus on, sitä enemmän siellä on myös palveluita. Jos siis ajatellaan Helsingin aluetta, esimerkiksi Pukinmäen asukkaat joutuvat hyödyntämään Malmin aluekeskuksen terveyspalveluita. Oma terveyskeskus on siis aina lähellä oleva terveyskeskus, vaikka se ei olisikaan omassa kaupunginosassa. Pitkiä matkoja palveluiden perässä ei joudu kulkemaan, koska aluekeskuksia on kohtalaisen tiheästi ympäri pääkaupunkiseutua.

Kaupalliset palvelut

Monissa aluekeskuksissa kaupalliset palvelut keskittyvät ostoskeskuksiin. Pääkaupunkiseudulla asuvat nimeävätkin yleensä lähikaupakseen jonkun kauppakeskuksen. Vaikka toki pieniä kauppoja onkin ympäri pääkaupunkiseutua, suuremmat ruokaostokset ja muutkin ostokset tehdään yleensä kauppakeskuksissa. Pääkaupunkiseudun suurimmat ostoskeskukset ovat jakautuneet siten, että Itäkeskuksessa sijaitsee Itis, Kannelmäessä ostoskeskus Kaari, Myyrmäessä Myyrmanni, Aviapoliksessa jättimäinen Jumbo, Leppävaarassa uudehko Sello ja Matinkylässä Iso Omena. Aluejakoa voi siis hahmottaa ostoskeskusten perusteella. Ostoskeskuksia ei monestikaan ole suurimpien aluekeskuksien ulkopuolella, koska näiden aluekeskusten katsotaan olevan erityisen tuotteliaita paikkoja ostoskeskuksille. Monien kaupunginosien asukkaat voivat hyödyntää vaikkapa Leppävaaran Selloa. Sen lisäksi, että se sijaitsee Leppävaarassa, se on myös lähellä sellaisia kaupunginosia, kuten Ruusutorppa, Säteri ja Perkkaa. Kaupalliset palvelut keskitetään aina hyvien kulkuyhteyksien varrelle, jotta sinne pääsee julkisilla kulkuneuvoilla.

Huonekalu- ja rautakaupat

Huonekalu- ja rautakaupat ovat sellaisia palvelualoja, joita ei tarvitse joka päivä. Sen vuoksi nämä kaupalliset palvelut ovatkin keskittyneet lähinnä syrjäisemmille alueille. Vaikka puhutaan syrjäisemmistä alueista, täytyy silti huomioida, että kyseessä oleviin paikkoihin on helppo päästä niin omalla autolla kuin julkisilla liikennevälineilläkin. Ne sijaitsevat siis aina pääteiden varsilla. Huonekalu- ja rautakaupat ovat keskittyneet erityisesti Roihupeltoon, Kuninkaalaan, Varistoon, Finnoohon ja Lommilaan. Näiden osalta ei ole ajateltu niin tarkasti esimerkiksi aluekeskuksia, koska huonekalu- ja rautakaupoissa vieraillaan harvemmin. Nämä palvelut ovat pyrkineet lähinnä löytämään yrityksille edullisia tontteja sellaisista paikoista, jonne on kuitenkin helppo löytää. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että mitä useammin palvelu on ihmisten käytössä, sitä tärkeämpää on keskittää palvelupisteet asuinkeskusten lähettyville.

Koulutus

Suomen kaikkinensa viidestätoista yliopistosta viisi sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Helsingin yliopisto sijaitsee pääosin Helsingin keskustassa, mutta sillä on myös toimipisteitä Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä. Myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Svenska Handelshögskolan sijaitsevat aivan Helsingin keskustassa. Muut korkeakoulut sijaitsevat pääosin Espoon Otaniemessä. Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta on sijoittunut Santahaminaan, josta löytyy myös varusmiespalvelusta. Taideyliopiston toimipisteet ovat levinneet eri puolille kantakaupunkia. Jos mietitään, mitä muita korkeakouluja pääkaupunkiseudulta löytyy, tulevat ensimmäisenä mieleen Metropolia, Laurea, Haaga-Helia ja Humak-ammattikorkeakoulut. Näidenkin toimipisteitä löytyy eri puolilta pääkaupunkiseutua. Sen sijaan ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu Arcada toimii ainoastaan Helsingin Arabianrannassa. Koulutuksen keskittymisestä voidaan huomata se, että Helsingin keskustasta löytyy paljon eri kouluja yliopistoista ammattikorkeakouluihin. Toinen korkeakoulukeskittymä löytyy Espoon Otamäestä. Siellä voi opiskella vaikkapa teknologiaa.

Terveydenhuolto

Monia kiinnostavat terveydenhuoltopalveluiden keskittymät. Pääkaupunkiseutu kuuluu HYKS-sairaanhoitoalueeseen, johon kuuluvat myös Kirkkonummi ja Kerava. HYKS:in sairaaloita on eri puolilla Helsinkiä. Suurimpia näistä ovat Meilahden ja Töölön sairaalat, Espoon Jorvin sairaala ja Vantaan Peijaksen sairaala. Sen lisäksi pääkaupunkiseudulta löytyy terveyskeskuksia jokaisesta aluekeskuksesta.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne toimii loistavasti kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä. Tämä johtuu siitä, että kaupungeilla on yhteinen sopimus, joka koskee niin linja-autoja kuin juniakin. Ainoastaan metro ja raitiovaunuliikenne ovat käytettävissä ainoastaan Helsingin kaupungin alueella. Julkisen liikenteen vuoroja kaikkien kaupunkien välillä kulkee jatkuvasti.

Jätehuolto

Pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä on tehty yhteinen jätehuoltosopimus. Helsingin seudun ympäristöpalvelut pitääkin huolta koko pääkaupunkiseudun jätehuollosta. HSY on järjestänyt useita Sortti-asemia, joille kansalaiset voivat tuoda ongelmajätettä sekä muuta kierrätykseen kuulumatonta jätettä. Sortti-asemia löytyy jokaisesta pääkaupunkiseudun kaupungista ja kaikista aluekeskuksista.

Kaikki pääkaupunkiseudun jätteet viedään keskitetysti Espooseen, Ämmänsuon jätteenkäsittelylaitokselle. Siellä sijaitseekin koko Pohjoismaiden suurin kaatopaikka. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen jätehuoltosopimus on toiminut loistavasti aina siitä saakka, kun sopimus saatiin sorvattua; HSY aloitti sopimuksen mukaisen ja kiitellyn toimintansa jo vuonna 2010.

 

 

Leave a Comment