Vantaan kaupunki

Vantaa, osa pääkaupunkiseudun metropolia

Vantaa on yksi pääkaupunkialueen neljästä kaupungista, joka sijaitsee Suomenlahden rannikon läheisyydessä. Väkiluvultaan Vantaa sijoittuu Suomen neljänneksi suurimmaksi kaupungiksi. Vuonna 2018 tehtyjen tilastojen mukaan kaupungin väkiluku oli 224 397 asukasta. Kaupungin naapurikuntia ovat Helsinki, Espoo, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava ja Sipoo. Vantaa on saanut nimensä muinaisten hämäläisten käyttämän nimen mukaan sen läpi virtaavasta joesta. Vantaan edeltäjä oli Helsingin pitäjä, ja sen historiasta on tietoa 1300-luvulta lähtien. Ensimmäinen kirjallinen maininta tämän hetkisten tietojen perusteella Vantaasta tehtiin vuonna 1331, kun kuningas Magnus Eriksson laati asiakirjan koskien piispankymmenysten suorittamista. Vuonna 1865 Helsingin pitäjästä tuli Helsingin maalaiskunta, ja 12 vuotta myöhemmin tämä muutettiin Vantaan kauppalaksi. Nykyisen Vantaan kaupungin nimen se sai vuonna 1974. Vantaa on pitkälti Espoon kaltainen, eli sille ominaista ovat esikaupunkimaiseen tyyliin rakennetut lähiöt sekä selkeä keskustan puute. Suomen suurin ja tärkein lentoasema, Helsinki-Vantaan lentoasema, sijaitsee Vantaalla. Vantaan kaupunki on alavaa aluetta, joka on pääosin jokien halkoma. Vuonna 2018 tehtyjen mittaustulosten mukaan alueen pinta-ala kokonaisuudessaan on 240,35 km2, josta maa-aluetta on 238,37 km2 ja sisävesialueiden osuus on 1,98 km2. Vantaan suurimmat joet ovat Vantaanjoki sekä Vantaanjoen sivujoki, Keravanjoki.

Vantaan väestö

Vantaan reilusta 220 000 asukkaasta arviolta noin puolet on syntynyt pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2002 tehtyjen tutkimusten mukaan vantaalaisista syntyperäisiä oli 26,4 %, kun taas vuonna 2015 heidän osuutensa oli 27,5%. Helsingissä syntyneiden asukkaiden osuus oli samana vuonna laskenut 19,6% tasolle, ja Espoossa syntyneitä vantaalaisia oli vain muutama prosentti. Huomattavin muutos on tapahtunut ulkomaalaistaustaisten asukkaiden suhteen. Heidän osuutensa kolminkertaistui 2000-luvun puolella. Peruskoulunsa vantaalaisista oli vuonna 2013 suorittanut 68 %, ja samana vuonna 32 % väestöstä oli suorittanut perusasteen tutkinnon. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita väestöstä oli 37 %, ja korkea-asteen suorittaneita 30 %. Keskimääräisesti vantaalainen työntekijä ansaitsee enemmän kuin muissa Suomen kunnissa. Naisten palkka miehiin nähden Vantaalla on noin 71 %, joka on muuta maata hieman korkeampi. Pääkaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna vantaalaisten palkka on kuitenkin matalampi. Hintataso asunnoissa on hieman edullisempi muuhun pääkaupunkiseutuun verrattuna. Verrattuna Helsingin ja Espoon naapurikuntiin Vantaa luokitellaan enemmän työväenluokkaan. Vantaan työpaikat ovat painottuneet pitkälti teollisuuden ja logistiikan alalle. Suurin osa vantaalaisista kannattaa puolueista Vasemmistoliittoa ja SDP:tä. Vuonna 2007 pidetyissä kunnallisvaaleissa Kokoomuksesta kuitenkin tuli Vantaan isoin puolue. Kansanedustajia asuu Vantaalla vuoden 2015 tietojen mukaan kolme.

Liikenne

Vantaalla operoi kaksi rautatietä. Rautatieasemia löytyy 14, ja näillä asemilla pysähtyvät pelkästään lähijunat Tikkurilan asemaa lukuun ottamatta. Päärataa pitkin kulkevat myös kaukojunat Venäjälle asti. Tikkurila toimii asemissa poikkeuksena, ja siellä pysähtyy muun muassa Venäjän kaukojuna. Tikkurilasta löytyy vaihtoyhteys Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman lähijuniin. Vantaan juna-asemia ovat muun muassa Myyrmäki, Martinlaakso, Louhela, Vantaankoski, Vehkala, Hiekkaharju, Koivukylä, Rekola ja Korso. Bussiyhteydet lentoasemalle löytyvät myös Martinlaakson, Vantaankosken, Korson ja Koivukylän juna-asemilta. Vuonna 2004 pääradalle lisättiin myös uusi raide, joka kulkee Keravalle asti, ja vuonna 2015 valmistui kauan odotettu Kehärata. Kehärata kulkee kätevästi lentoaseman kautta ja on helpottanut monen matkalle lähtijän siirtymistä. Vantaan läpi kulkee myös neljä moottoritietä, jotka ovat Tuusulan-, Hämeenlinnan-, Lahden- ja Porvoonväylät. Vantaan läpi kulkevat näiden lisäksi myös Vihdintie ja Kehä III. Bussin käyttö on erittäin kannattava ja monesti myös nopea tapa matkustaa. Linjoja löytyy yli sata erilaista, ja osa niistä kulkee myös Helsinkiin, Espooseen ja Keravalle. Pikavuoropysäkit sijoittuvat muun muassa Hämeen- ja Tuusulanväylille. Liikenteen melu Vantaalla on huomattavaa, mikä johtuu lentokentästä, moottoriliikenteestä sekä rautateistä. Meluselvityksessä selvisi, että vantaalaisista yli 77 000 asuu yli 55 dB:n melualueella.

Kulttuuri ja tapahtumat

Vantaalla jaetaan vuosittain kulttuuripalkinto, joka toimii tunnustuksena merkittävästä työstä kaupungin taide-elämän hyväksi. Kyseinen palkinto voidaan jakaa vain Vantaalla vakituisesti asuvalle henkilölle tai siellä toimivalle yhteisölle. Myöntämisestä vastuussa on kaupunginhallitus, ja palkinnon suuruus on huimat 10 000 euroa. Aiempiin palkinnonsaajiin lukeutuvat muun muassa kuvanveistäjä Heikki Häiväoja, muusikot Maarit ja Sami Hurmerinta, jazzmuusikko Juhani Aaltonen ja arkkitehti Alpo Halme. Vantaalta löytyy paljon kulttuurisesti merkittäviä paikkoja, kuten Vantaan kaupunginmuseo, tiedekeskus Heureka, konserttitalo Martinus ja Myyrmäkitalo. Vantaalla järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden, joista tunnetuimpia ovat muun muassa jo lopetettu Ankkarock ja Tikkurila-festivaali. Ankkarock-festivaali järjestettiin joka vuosi Vantaan Korsossa aina vuodesta 1989 lähtien vuoteen 2010 asti. Uusin kesäfestivaalitulokas on vuonna 2014 perustettu Tikkurila-festivaali, joka pidetään Hiekkaharjussa keskikesällä. Hieman toisenlaisen musiikin kuuntelijoille järjestetään puolestaan Vantaan musiikkijuhlat, jotka ovat toimineet vuodesta 2010 lähtien. Musiikkijuhlat toimivat jatkeena sitä edeltäneelle, Vantaan barokki -nimiselle festivaalille, joka järjestettiin 16 kesän ajan. Musiikki on enemmän vanhaan musiikkiin painottuvaa, vaikka nykyisillä musiikkijuhlilla ajanjakso on edeltäjäänsä hieman laajempi. Tunnetuimpiin vantaalaisiin kuoroihin ja yhtyeisiin lukeutuvat muun muassa Vantaan viihdeorkesteri, Tikkurilan soittokunta, Vantaan kamarikuoro, Shiraz Lane, Katujen Äänet, Mind of doll, Melrose, Pintandwefall, Passionworks, NaisSound ja Wedding Crashers.

 

 

Leave a Comment